Ο αναζητητής είναι αυτός που βρίσκεται στην οδό της έρευνας του εαυτού του.

Αφήστε όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία: «Ποιος είμαι;»

Το «Εγώ είμαι» αποτελεί βεβαιότητα. Το «Εγώ είμαι αυτό» δεν είναι βέβαιο.

Αγωνιστείτε για να ανακαλύψετε τι Είστε στην πραγματικότητα.

Σρι Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ

+

+

+

+