Άνθρωπος παιδεία κεκοσμημένος των ζώων κάλλιστον

Ο άνθρωπος που κοσμείται από μόρφωση είναι το ωραιότερο από τα ζωντανά πλάσματα

Σωκράτης

+

+

+

+